Welkom op de GOUDI-site !

Onze fundamentele doelstellingen zijn:
 

 
 


Je te steunen en te adviseren in je scheiding en bij de psychologische verwerking daarvan;


 
 
 


Je ouder-kindrelatie bij scheiding te vrijwaren en te ondersteunen;

 
     Scheiden: Als vrienden uit elkaar?!

Als dat maar zou kunnen: als vrienden uiteen. Dat kan toch niet! Neen, en waarom niet? Het is niet omdat je geen liefdespartners meer bent dat je niet respectvol met elkaar kunt omgaan tijdens en nà de scheiding. Bovendien blijven partners ten eeuwigen dage “ouders” van “hun” kinderen. Een groter gemeenschappelijk belang is er niet. Dus het is belangrijk om de nodige aandacht te geven aan de gemeenschappelijke belangen. Dat kan: in een bemiddeling.

Eric De Corte, scheidingsbemiddelaar op 27/05/14

 
 

De toepassing van de wetgeving bij echtscheiding te humaniseren en daarbij o.m. de omgang van beide ouders met de kinderen te waarborgen:


  • de vervreemding van gescheiden ouders van hun kinderen voorkomen en verhelpen met strijd tegen weigering omgangsrecht en tegen kinderontvoering door één ouder.


  • daartoe informeren en vorming stimuleren over de ouderverstoting (Parental Alienation Syndrome of PAS)    
 


 
  De pijlers van ons werk bij scheiding zijn dus:  
     
 
  • Informatieverstrekking;
  • Humanisering van de toepassing van de echtscheidingswetgeving;
  • Individuele hulpverlening.

Om dat te bereiken blijven we onze beste krachten inzetten.
Op ons mag je altijd een beroep doen. Totus tuus.


Ouderverstoting

_____________________________

Wat is het? In kort bestek: Filmpje

« Ne pas reconnaître l’existence de l’aliénation parentale,
c’est comme continuer à prétendre que la terre est plate »

« Het bestaan van ouderverstoting niet erkennen is
zoals blijven beweren dat de aarde plat is ».

Hubert Van Gijseghem

in een interview in 2004


'Het kind is vaak de enige die verstandige dingen - …zegt

Filmpje van een TV-gesprek 12' 24"


Magistraten, herzie uw rampzalige seponeringssystematiek inzake klachten weigering omgangsrecht

Blijf niet uitstellen, doe er NU iets aan.
Kinderen hebben recht op omgang met elk van hun beide ouders.
Ouders moeten hun kinderen kunnen blijven zien.

Zie mijn Kerstboodschap daarover.

Uit een Nederlands vonnis van 15 januari 2007:

"Het strafrechtelijk vervolgen van de weigering om gevolg te geven aan rechterlijke uitspraken omtrent het gezag over een minderjarige is naar het oordeel van het hof namelijk niet alleen in het belang van klager, maar ook in het belang van de rechtshandhaving én - naar het oordeel van de onafhankelijke civiele rechter - in het belang van de minderjarige.
Nu er aanwijzingen zijn dat
(1) X. structureel gerechtelijke uitspraken omtrent de omgang met haar minderjarige kind genegeerd heeft, en dat
(2) de civielrechtelijke handhavinginstrumenten blijkbaar geen vat op haar hebben, acht het hof een strafrechtelijke vervolging passend en geboden.
"


 
     
Laatste update : 15 juni 2017 | Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home